prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  OBAVJEŠTENJE – Dopunski upisni rok u prvu godinu prvog ciklusa studija i stručnog studija „Informacione tehnologije“ u ak.2021/2022.godini

OBAVJEŠTENJE – Dopunski upisni rok u prvu godinu prvog ciklusa studija i stručnog studija „Informacione tehnologije“ u ak.2021/2022.godini

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI ZAINTERESIRANI KANDIDATI DA ĆE SE U PERIODU OD 06.10.2021. DO 14.10.2021. GODINE  VRŠITI PREDAJA DOKUMENATA ZA DOPUNSKI UPISNI ROK U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA ZA AKADEMSKU 2021/2022. GODINU.

SVI KANDIDATI MORAJU PRETHODNO BITI REGISTROVANI NA SISTEM eUNSA https://upis.unsa.ba/.

KANDIDATI SU DUŽNI PREDATI ODGOVARAJUĆE DOKUMENTE NA STUDENTSKU SLUŽBU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU U TERMINU OD 11-14h:

– prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,

– original svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku),

– original diploma o završenoj srednjoj školi,

– original izvod iz matične knjige rođenih,

– original uvjerenja o državljanstvu,

– druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja).

 

Sarajevo,  06.10.2021.godine                                                                         Iz dekanata PMF-a

 

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU