prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Obavijest o organizaciji manifestacije “13. OTVORENI DANI HEMIJE”

Obavijest o organizaciji manifestacije “13. OTVORENI DANI HEMIJE”

Pozivamo Vas da prisustvujete manifestaciji “13. otvoreni dani hemije”, koja će se u organizaciji Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 33-35 održati od 15. do 19. 04.2024. godine.

Manifestacija je namijenjena zainteresovanim učenicima osnovnih i srednjih škola. Cilj je učenike osnovnih škola kroz interesantne eksperimente zainteresirati za hemiju, a učenicima srednjih škola prezentirati naučno-nastavni rad katedri Odsjeka za hemiju. Istovremeno će se učenicima pružiti osnovne informacije o načinu i vrstama studija na Odsjeku.

Realizacija programa manifestacije predviđena je za grupe od po 10-15 učenika, u sljedećim terminima:

10:00 – 11:30

12:00 – 13:30

14:00 – 15:30

Prijava zainteresiranih škola je obavezna. Prijave slati na e-mail adresu koordinatorice dr. sci. Narcisa Smječanin, narcisa.smjecanin@pmf.unsa.ba ili na broj telefona  033 279 976 najkasnije do 08.04.2024. godine.

U prijavi treba navesti ime odgovornog nastavnika škole, kontakt broj telefona/mobitela, datum i termin dolaska. Ako se iz jedne škole prijavljuje veći broj grupa, za svaku grupu je potrebno poslati poseban obrazac. Obrazac za prijavu sastavni je dio ovog poziva.

 

Konačan raspored termina za sve prijavljene grupe učenika bit će utvrđen nakon termina prijave, te blagovremeno dostavljen svim nastavnicima i školama.