prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Internacionalna konferencija o diferentnim jednadžbama i njihovim primjenama (ICDEA2021 )-Sarajevo, 26-30 juli 2021. god

Internacionalna konferencija o diferentnim jednadžbama i njihovim primjenama (ICDEA2021 )-Sarajevo, 26-30 juli 2021. god

Internacionalna konferencija o diferentnim jednadžbama i njihovim primjenama – ICDEA 2021 održat će se online od 26. do 30. jula 2021. godine.

Organizatori ICDEA 2021 su Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Udruženje matematičara  Kantona Sarajevo i Internacionalno udruženje za diferentne jednadžbe (International Society of Difference Equations).

Cilj ICDEA 2021 je da na jednom mjestu okupi istraživače, doktorske studente, postdoktorande i druge zainteresirane da prezentiraju rezultate svojih istraživanja iz oblasti diferentnih jednadžbi, diskretnih dinamičkih sistema i njima srodnih oblasti, kao i njihovih primjena u drugim naukama.

Prethodne ICDEA su održane u sljedećim gradovima: London (UK)  2019., Dresden (Germany)  2018., Timisoara (Romania)  2017., Osaka (Japan)  2016., Bialystok (Poland)  2015., Wuhan (Hubei, China)  2014., Muscat (Oman)  2013., Barcelona (Spain)  2012., Trois-Rivières (Quebec, Canada)  2011., Riga (Latvia)  2010., Estoril (Portugal)  2009., Istanbul (Turkey)  2008, Lisbon (Portugal)  2007., Kyoto (Japan)  2006., Munich (Germany)  2005., Los Angeles (California, USA)  2004., Brno (Czech Republic) 2003., Changsha (China)  2002., Augsburg (Germany)  2001., Temuco (Chile)  2000., Poznan (Poland) u 1998., Taipei (Taiwan) 1997., Veszprém (Hungary) 1995. i San Antonio (Texas, USA) 1994.

Više o ICDEA 2021 možete pronaći na veb stranici konferencije
https://icdea2021.pmf.unsa.ba/

Video konferencije možete pogledati na linku: http://icdea2021.pmf.unsa.ba/vid/Sarajevo.mp4

Plenarni predavači su renomirani matematičari koji rade u oblastima diferentnih jednadžbi /diskretnih dinamičkih sistema i njihovim interakcijama sa nelinearnim naukama:

 • John Appleby, Dublin City University, Ireland
 • Francisko Balibrea Gallego, Universidad de Murcia, Spain
 • Jernej Činč, University of Vienna, Austria and IT4Innovations, Ostrava, Czech Republic
 • Jim Michael Cushing, The University of Arizona, USA
 • Saber Elaydi, Trinity University, USA
 • Peter E. Kloeden, University of Tubingen, Germany
 • René Lozi, Université de Nice Sophia-Antipolis, France
 • Nina Snigireva, University College Dublin, Ireland
 • Lubomir Snoha, Matej Bel University, Banska Bistrica, Slovakia
 • Walter Van Assche, Department of Mathematics, KUL Louven, Belgium
 • Gail Wolkowicz, Department of Mathematics and Statistics, McMaster University, Canada
 • James A. Yorke, University of Maryland 5465 Mystic Ct. Columbia, Maryland, USA
 • Jianshe Yu, Center of Applied Mathematics, College of Mathematics and Information Sciences, Guangzhou, China
 • Weinian Zhang, School of Mathematics, Sichuan University, China

ICDEA 2021 će imati sljedećih pet specijalnih sesija, organiziranih od strane internacionalno poznatih eksperata u oblastima diferentnih jednadžbi/diskretnih dinamičkih sistema:

 • Laura Gardini & Iryna Sushko: Invertible and Noninvertible Maps: Theory and Applications
 • Mustafa R.S. Kulenović: Global Dynamics of Monotone Discrete Dynamical Systems
 • Lubomír Snoha: Topological and Low-Dimensional Dynamics
 • Gail S. K. Wolkowicz & Jim Michael Cushing: Population Dynamics and Related Topics
 • Jianshe Yu, Jia Li and Bo Zheng: Nonlinear Difference Equations and their Applications in Biological Dynamics

 

Pored toga, na ICDEA 2021 će biti održana 83 izlaganja u trajanju od 25 minuta.