prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Prirodno-matematičkom fakultetu

Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Prirodno-matematičkom fakultetu

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj su, zajedno sa prof. dr. Narisom Pojskićem, predsjednikom Vijeća Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka, i prof. dr. Samirom Dolarevićem, predsjednikom Vijeća Grupacije tehničkih nauka, u srijedu 17. februara 2021. godine nastavili posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu i ovom prilikom posjetili Šumarski fakultet, Mašinski fakultet i Prirodno-matematički fakultet.

Posjete su organizirane kako bi se sagledale okolnosti u kojima fakulteti djeluju, te prioriteti i problemi koje je potrebno rješavati kroz zajedničko djelovanje Univerziteta i Ministarstva, a s ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Prilikom posjeta rukovodstvima fakulteta su predstavljene aktuelnosti u vezi sa uspostavljanjem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, te aktivnosti koje se odnose na pripremu novog zakona o visokom obrazovanju.
Ministrica Husić-Mehmedović je naglasila da će zakon koji je u pripremi biti denormiran, moderan zakon koji dolazi od akademske zajednice. Govoreći o izdvajanjima za nauku, podsjetila je da će ove godine biti izdvojena veća sredstva za nauku nego ikada prije, u iznosu od tri miliona KM, čime će se, između ostalog, omogućiti jačanje istraživačkih kapaciteta.
U toku posjeta rukovodstva svih triju fakulteta su ministrici Husić-Mehmedović predočili ključne aktivnosti i rezultate rada, te posebno naglasili naučni doprinos i postignuća ostvarena kroz međunarodnu saradnju. Također, predstavljeni su infrastrukturni kapaciteti, kao i okolnosti u kojima se izvodi online nastava. Razgovarano je i o mogućnostima unapređenja realizacije nastavnog procesa, kao i o načinima održavanja terenske nastave i laboratorijskih vježbi.