prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Biblioteka   /  Legat dr. Dragutina Vagnera

Legat dr. Dragutina Vagnera

Porodica dr. Dragutina Vagnera donirala je Biblioteci Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu publikacije čiji popis se može vidjeti ovdje.

Dr. Dragutin Vagner je bio uposlenik Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i objavio je znatan broj radova iz oblasti hidrobiologije. Endem Helodrilus vagneri je dobio ime po dr. Dragutinu Vagneru.

Dragutin Vagner