prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Konkurs za upis studenata u prvu godinu na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu

Konkurs za upis studenata u prvu godinu na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu

Poštovane kolegice i kolege budući studenti,

Objavljen je Konkurs za upis studenata u studijskoj 2022/2023. godini i kompletan tekst Konkursa se može preuzeti na web stranici UNSA (link)

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija provodit će se isključivo u online režimu putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) od 13. 06. do 01. 07. 2022. godine (za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita). Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati.

Sve informacije o online upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na: www.upis.unsa.ba

Za upis na neki od studijskih programa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nije predviđeno polaganje prijemnog ispita u studijskoj 2022/2023. godini.

Predmeti srednjoškolskog obrazovanja koji su značajni za odabrani studij tj. Odsjek, i koji će se prilikom rangiranja prijavljenih kandidata bodovati su kako slijedi:

 • Odsjek za biologiju: Maternji jezik, Biologija, Hemija, Fizika;
 • Odsjek za fiziku: Maternji jezik, Fizika, Matematika, Informatika;
 • Odsjek za geografiju: Maternji jezik, Geografija, Strani jezik, Matematika;
 • Odsjek za hemiju: Maternji jezik, Hemija, Matematika, Fizika
 • Odsjek za matematiku: Maternji jezik, Matematika, Informatika, Engleski jezik.
 • Stručni studij „Informacione tehnologije”: Maternji jezik, Matematika, Informatika i Engleski jezik

Takmičenja koja se boduju prilikom upisa ua osvojena prva tri mjesta su:

 • Odsjek za biologiju: Biologija, Hemija, Fizika;
 • Odsjek za fiziku: Fizika, Matematika, Informatika;
 • Odsjek za geografiju: Geografija;
 • Odsjek za hemiju: Hemija, Matematika, Fizika;
 • Odsjek za matematiku: Matematika, Informatika;
 • Stručni studij „Informacione tehnologije”: Matematika, Informatika;

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na

e-mail administracija@utic.unsa.ba

Sretno!