prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Konkurs za upis studenata u drugom prijavnom roku na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini

Konkurs za upis studenata u drugom prijavnom roku na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini

Poštovane kolegice i kolege budući studenti,

Objavljen je Konkurs za upis studenata u studijskoj 2021/2022.godini i kompletan tekst Konkursa se može preuzeti na web stranici našeg Fakulteta www.pmf.unsa.ba

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija provodit će se isključivo u online režimu putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) u drugom prijavnom roku od 30. 08. do 17. 09. 2021. godine (Broj slobodnih mjesta poslije prvog prijavnog roka za I ciklus i Stručni studij IT).

Sve informacije o online upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na: www.upis.unsa.ba

Za upis na neki od studijskih programa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nije predviđeno polaganje prijemnog ispita u studijskoj 2021/2022. godini.

Predmeti srednjoškolskog obrazovanja koji su značajni za odabrani studij tj. Odsjek, i koji će se prilikom rangiranja prijavljenih kandidata bodovati su kako slijedi:

 • Odsjek za biologiju: Maternji jezik,  Biologija, Hemija, Fizika;
 • Odsjek za fiziku: Maternji jezik, Fizika, Matematika, Informatika;
 • Odsjek za geografiju: Maternji jezik, Geografija,  Strani jezik, Matematika;
 • Odsjek za hemiju: Maternji jezik, Hemija, Matematika, Fizika
 • Odsjek za matematiku: Maternji jezik, Matematika, Informatika, Engleski jezik.
 • Stručni studij „Informacione tehnologije”: Maternji jezik, Matematika, Informatika i Engleski jezik

Takmičenja koja se boduju prilikom upisa ua osvojena prva tri mjesta su:

 • Odsjek za biologiju: Biologija, Hemija, Fizika;
 • Odsjek za fiziku: Fizika, Matematika, Informatika;
 • Odsjek za geografiju: Geografija;
 • Odsjek za hemiju: Hemija, Matematika, Fizika;
 • Odsjek za matematiku: Matematika, Informatika;
 • Stručni studij „Informacione tehnologije”: Matematika, Informatika;

————————————————————————————————————————

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija provodit će se isključivo u online režimu putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba), od 30. 08. do  01. 10. 2021. godine.

Dodatni kriteriji za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis na II ciklus studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2021/2022. godini, definisani su Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/06-497/6-2021 od 08.04.2021. godine, koja je objavljena na web stranici Fakulteta.

Sretno!

KONKURS ZA UPIS na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini – osnovni tekst

Plan upisa za I ciklus studija i integrirani studij u studijskoj 2021/2022. godini

Plan upisa za stručni studij u studijskoj 2021/2022. godini

Plan upisa za II ciklus studija u studijskoj 2021/2022. godini

Odluka – dodatni kriteriji za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis na II ciklus studija

Vrednovanje uspjeha IB Diploma progama

PRIJAVNI ROKOVI ZA STRUČNI STUDIJ, PRVI CIKLUS STUDIJA I INTEGRISANI STUDIJ

DRUGI PRIJAVNI ROK (Slobodna mjesta):

 • od 30.08 do 10. 09. 2021. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
 • od 30. 08. do 17. 09. 2021. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

 

Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

 • od 13. 09. do 17. 09. 2021. godine

 

Preliminarna rang lista kandidata sa drugog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 20. 09. 2021. godine.

 

UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I SPECIJALISTIČKI STUDIJ BIT ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU

 • od 30. do 27. 09. 2021. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
 • od 30.08 do 01. 10. 2021. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

 

Na fakultetima/akademijama/centrima/institutima gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

 • od 27. 09. – 01. 10. 2021. godine

 

Preliminarna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije/centre/institute Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 04. 10. 2021. godine.

 

Izuzetak od online upisa je upis na studijske programe Medicina na engleskom jeziku, master studijski program Demokratija i ljudska prava (ERMA), kao i programi na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Na web stranicama Univerziteta i informacionog sistema eUNSA nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na Informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.