prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Konkurs/natječaj za izbor nastavnika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Konkurs/natječaj za izbor nastavnika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 07.02.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 27.02.2019. godine, raspisuje se:

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika na
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu