prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Konkurs/natječaj za izbor nastavnika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Konkurs/natječaj za izbor nastavnika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 09.09.2019.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 25.09.2019.g., raspisuje se:

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika na
Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu