prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Biblioteka   /  Jednomjesečni pristup naučnoj bazi JSTOR

Jednomjesečni pristup naučnoj bazi JSTOR

Obavještavamo korisnike da je Univerzitetu u Sarajevu omogućen jednomjesečni probni pristup JSTOR- u. Probni pristup je dostupan od 1. 12. 2021. godine. JSTOR (Journal Storage) je multidisciplinarna naučna baza akademskih izvora koja sadržava različite zbirke digitaliziranih arhivskih brojeva časopisa i omogućava pristup cjelovitim tekstovima članaka koji pokrivaju 75 naučnih disciplina i područja. Pristup na Univerzitetu u Sarajevu moguć je sa statičnih IP adresa pojedinačnih organizacionih jedinica.