prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Javni oglas/konkurs za prijem u radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijem

Javni oglas/konkurs za prijem u radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijem

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-33018-34/19 od 12.09.2019. godine, Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-5948/19 od 25.06.2019. godine i Odluke Dekana Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/01-1415/9-2019 od 07.10.2019. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS/KONKURS
za prijem u radni odnos na
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijem