prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Biblioteka   /  Časopisi prinove u knjižnom fondu Biblioteke Fakulteta u 2021. godini

Časopisi prinove u knjižnom fondu Biblioteke Fakulteta u 2021. godini

Iz oblasti biologije

 • Hacquetia (Biološki institut Jovana Hadžija, Ljubljana)
 • Integrative systematics (Natural History Museum, Stuttgart)

Iz oblasti geografije

 • Acta geographica Slovenica (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
 • Dela (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
 • Geografski vestnik (Zveza geografov Slovenije)
 • GeograFF (Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)
 • AUC geographica (Charles University, Prag)
 • Revija za geografijo (Univerza v Mariboru)
 • Revue Roumaine de geographie (Institute of Geography, Romanian Academy)

Iz oblasti matematike

 • Applicible analysis and discrete mathematik (Univerzitet u Beogradu)
 • Arhivum mathematicum (Masaryk University)
 • EMS surveys in mathematical sciences (European Mathematical Society)
 • Mathematical communications (Department of Mathematics, J. Strossmayer University of Osijek)
 • Osječki matematički list (Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku i Udruga matematičara Osijek)
 • Sarajevo journal of mathematics (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine)

Iz oblasti prirodnih nauka

 • Bulletin of natural sciences research (Faculty of Sciences and Mathematics, University of Priština, Kosovska Mitrovica)