prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  10. Dani prirodnih nauka/znanosti – „KVALITET VODA U FBiH“

10. Dani prirodnih nauka/znanosti – „KVALITET VODA U FBiH“

OBAVJEŠTENJE

 

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, pod pokroviteljstvom Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke organizuje, desetu po redu, naučno-popularnu manifestaciju obilježavanja DANA PRIRODNIH NAUKA/ZNANOSTI u FBiH. Manifestacija će se održati 20.10.2023. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U obilježavanju ovog značajnog datuma pored Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu učestvuju i  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli i Fakultet Prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Cilj manifestacije, koja je već postala tradicija na spomenutim fakultetima, je uključivanje studenata u istraživački rad kao nestandardan i kreativan instrument sticanja novih znanja.

Aktivnosti su planirane prema sljedećem rasporedu:

  1. 10-10:15h

Prijem učesnika

  1. 10:15-11:00 h

Pozdravni govor voditeljice manifestacije,  prof.dr. Mirze Nuhanović  ispred PMF-a UNSA

Obraćanje Dekana PMF-a UNSA, prof.dr. Nusreta Dreškovića

Obraćanje  predsjednika  Savjeta za nauku FBiH, prof.dr. Rešida Hafizovića

Obraćanje ispred Sektora za nauku i tehnologije FMON (Vahida Krekić, Stručni savjetnik za tehnologije, istraživanja, inovacije i međunarodnu naučno-tehnološku saradnju)

Obraćanje Dekana PMF-a UNTZ, prof.dr. Vedada Pašića

Obraćanje koordinatora projekta ispred FPMOZ-i  Sveučilište u  Mostaru,

prof.dr. Stanislave Talić

Obraćanje koordinatora projekta ispred PMF-a UNTZ, prof.dr. Aldine Kesić

  1. 11:00-11:20h

Kratke video izjave studenata koji su učestvovali u prethodnim FMON manifestacijama

  1. 11:20- 13:30 h

Prezentacija radova  i debata učesnika projekta

  1. 13:30-14 h

Prezentacija fakulteta i obilazak laboratorija

  1. 14-15:30 h

Zakuska