Dobrodošli na web stranicu Odsjeka za geografiju

Poštovani posjetitelji,

Pratite web stranicu Odsjeka za geografiju, koji predstavlja jedan od pet nastavno-naučnih odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Odsjek za geografiju je najstarija obrazovna i naučno-istraživačka institucija u Bosni i Hercegovini (i jedna od nastarijih u regiji) u vrlo širokoj oblasti geografskih proučavanja. Osnovan je 1948. godine, kao jedan od nastavnih odsjeka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, s tim da je od osnivanja Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (01.12.1960. godine), postao zaseban nastavno-naučni odsjek ovog fakulteta.

Tokom cijelog prethodnog perioda, Odsjek za geografiju je svoje aktivnosti razvijao u dva pravca: obrazovni i naučno-istraživački. U oblasti obrazovanja, studenti su educirani i osposobljavani za obavljanje poslova profesora i nastavnika geografije u osnovnim i srednjim školama, kao i za rad u prosvjetno-pedagoškim institucijama u oblasti geografske struke i nauke. U oblasti naučno-istraživačkog rada generacije nastavnika i saradnika Odsjeka za geografiju dali su nemjerljiv doprinos u oblastima pročavanja prirodnih i društvenih resursa i s njima povezanog privrednog razvoja Bosne i Hercegovine, prostornog i urbanističkog planiranja, regionalnog planiranja i regionalnog razvoja, demografskog razvoja, turizma, zaštite životne sredine, GIS-a i dr. Rezultat istaknutog dugogodišnjeg rada vidljiv je i kroz tri recentna studijska usmjerenja, koja su na Odsjeku za geografiju uspostavljena unutar I, II i III ciklusa studija: Turizam i zaštita životne sredine, Regionalno i prostorno planiranje i Geografija u obrazovanju. Za sve studijske smjerove organizirana je horizontalna i vertikalna prohodnost. Akademske titule koje se stiču završetkom određenog ciklusa studiranja adekvatne su istaknutim studijskim usmjerenjima, a više o tom možete pročitati u dodacima diplomama.

Bachelori, magistri struke i doktori nauka Odsjeka za geografiju danas su uposleni u brojnim javnim institucijama, ministarstvima i različitim privrednim društvima i kompanijama, unutar kojih uspješno obavljaju poslove iz domena uže i šire geografske struke.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da se i Vi prijavite na jedan od istaknutih studijskih programa i ciklusa studija i tako postanete dio porodice geografskih stručnjaka.

Za više informacija idite na link:

Zašto studirati geografiju?

S poštovanjem,

Šef Odsjeka

Dr.sc. Edin Hrelja, docent


Novosti i obavještenja