Stavljena na uvid korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Borisa Avdića, MA

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 30.05.2020. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III. Više o navedenom možete pogledati ovdje.