Konačne rang liste za upis na II ciklus studija

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini. Konačne rang liste možete pogledati na slijedećim…

Pročitaj više

Akademski kalendar za 2019/2020. godinu

Akademski kalendar za prvi i drugi ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu za 2019/2020. godinu dostupan je ovdje. Prema kalendaru, studijska 2019/2020. godina počinje 01. oktobra, a prijem brucoša i početak nastave u zimskom semestru je 07. oktobara 2019. godine. Svim studentima želimo sretan i uspješan početak nove studijske godine.

Pročitaj više

Preliminarne rang liste za upis na II ciklus studija

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini. Preliminarne rang liste možete pogledati…

Pročitaj više

Prijava ispita za drugi septembarski ispitni termin

Na osnovu Člana 64. Zakona o visokom obrazovanju  i člana 161. Statuta Univerziteta u Sarajevu prijava polaganja ispita u drugom septembarskom ispitnom terminu vršit će se dana 23.09.2019.godine (ponedjeljak) na šalterima studentske službe od 10:00 do 14:00 sati. U naznačenom terminu studenti mogu preuzeti klasične prijave na šalterima Studentske službe i izvršiti prijavu za polaganje samo jednog…

Pročitaj više

Konkurs i plan upisa studenata na II ciklus studija na Odsjek za geografiju u ak. 2019/2020. godini

Plan upisa Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Odsjeku za geografiju u ak. 2019/2020. godini Odsjek / smjer Predviđeno trajanje studija i broj ECTS Broj studenata Redovni studij – troškove snosi osnivač Redovni studij – troškove studija snose sami studenti Vanredni studij DL studij Strani državljani Ukupno Odsjek za geografiju 1…

Pročitaj više

Izmjene Akademskog kalendara za studijsku 2018/2019. godinu

Na prvoj elektronskoj sjednici Senata UNSA održanoj 07. 06. 2019. godine donijeta je Odluka (01 – 15/19) o davanju saglasnosti na izmjene Akademskog kalendara sa kalendarom organizacije i realizacije studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2018/2019. godinu. Odluku možete naći ovdje.  

Pročitaj više