Akademski kalendar

Akademski kalendar Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu (Prečišćeni tekst) dostupan je na sljedećem linku:

Akademski kalendar UNSA 2020/2021.

Akademski kalendar Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2020/2021. dostupan je na sljedećem linku:

Akademski kalendar PMF-a 2020/2021.