Historijat, misija i vizija

Biblioteka je osnovana 1960. godine u sklopu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Preuzela je fond Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji se odnosio na oblasti prirodnih i matematičkih nauka. U periodu 1992-1995. godine fond je pretrpio znatna oštećenja. Nakon rata, u fond Biblioteke integrirani su i dijelovi fondova instituta i društava koja su djelovala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu ili u saradnji s Fakultetom.

Danas Biblioteka ima preko 110.000 svezaka iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka. Fond se sastoji od nekoliko cjelina: monografske publikacije, periodične publikacije, referensna literatura i posebne zbirke.

Biblioteka posjeduje zbirku diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija odbranjenih na Fakultetu u periodu od 1954. godine do danas. Također posjeduje značajan dio Bosniace koji se odnosi na prirodne i matematičke nauke. Biblioteka posjeduje zbirku geografskih karti u Geografskom odjelu.   

Misija

Biblioteka je organizirana kao savremeni bibliotečko-informacijski centar u oblasti prirodnih i matematičkih nauka koji sakuplja, pohranjuje, organizira, čini dostupnim i promovira bibliotečku građu iz navedenih oblasti. Tako aktivno učestvuje u nastavnim i naučnoistraživačkim procesima svojih korisnika.

Vizija

Biblioteka nastoji doprinijeti razvoju prirodnih i matematičkih nauka u Bosni i Hercegovini kao i učestvovati u očuvanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine.  

Zadnji put promjenjen Petak, 06 Mart 2020 13:00

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator