Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u Ak. 2020/21

OBAVJEŠTENJE KONAČNE RANG LISTE - II UPISNI ROK , PRVI CIKLUS

OBAVJEŠTENJE O POSTUPKU UPISA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA I STRUČNI STUDIJ U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI U DRUGOM KONKURSNOM ROKU

Odluka Održavanje drugog septembarskog ispitnog termina

PRIJAVA ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ROK

OBAVJEŠTENJE - PRELIMINARNE RANG LISTE DRUGI UPISNI ROK

Stručni studij - obavještenje za upis u više godine studija

Ovjera ljetnog i upis u zimski semestar u ak. 2020-2021. god.

URED ZA PODRŠKU STUDENTIMA UNIVERZITETA U SARAJEVU ORGANIZUJE PROGRAM OBUKE ZA STUDENTE

Obavještenje o drugom upisnom roku

Stranica 1 od 44

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator