Odluka o septembarskom roku

OBAVJEŠTENJE - REVIDIRANE Konačne rang liste

REVIDIRANE Konačne rang liste

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKE ISPITNE ROKOVE U AK.2019/2020.GODINI

INFORMACIJA ZA BRUCOšE - PRIMJERI UGOVORA O STUDIRANJU

OBAVJEŠTENJE - KONAČNE RANG LISTE

KONAČNE RANG LISTE

OBAVJEŠTENJE O POSTUPKU UPISA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA I STRUČNI STUDIJ U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI U PRVOM KONKURSNOM ROKU

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU KORONA VIRUSA

OBAVJEŠTENJE - Preliminarne rang liste

Stranica 1 od 42

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator