UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2019/2020.g. KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U PRVOM KONKURSNOM ROKU

će se vršiti od 15.07.2019. /pon/ - 19.07.2019. /pet/ u Studentskoj službi od 10h-13h

kao i u periodu od 21.08.2019./sri/ - 06.09.2019./pet/ od 10h-14h

POTREBNO:

1.     Upisni materijal (može se kupiti u zgradi Univerziteta u Sarajevu na III spratu, adresa: Obala Kulina bana 7)

2.     PREDATI:

1.     Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4x6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list)

2.     Uplatnice na ime troškova upisnine (prema Instrukciji o načinu uplate koja se nalazi na oglasnoj ploči)

3.     Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu       (Ul. Patriotske lige 36, od 7:30h – 15:30h)  /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/       

 

SVI STUDENTI SU DUŽNI UPLATITI NAKNADU ZA KORIŠTENJE BIBILIOTEKE I INFORMATIČKE OPREME, KAO I NAKNADU ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA

 

STUDENTI  KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

      1.   Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH

      2.   Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

 

V A Ž N O !!!

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, KAO I DJECA BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU PRIMLJENI KAO REDOVNI STUDENTI I KAO REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE

                                                                                                

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI

 

NAPOMENA: Kandidati koji nisu primljeni u Prvom Konkursnom roku i koji su odustali od upisa svoje dokumente mogu preuzeti do 19.07.2019.godine.

 

 Uplatnice za upis brucoša na Prvi ciklus studija primjerak

 

U Sarajevu, 12.07.2019.godine                                                                                                   IZ DEKANATA

 

OBAVJEŠTENJE – KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS KANDIDATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U AK.2019/2020.GODINI

 

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU PRIJAVLJENI U PRVOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA U AK.2019/2020.GODINI

 

 

SVI KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U AK.2019/2020.GODINU U PRVOM KONKURSNOM ROKU OBAVEZNI SU DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE(UKOLIKO ISTE NISU VEĆ PREDALI TOKOM PRIJAVE NA KONKURS) NAJDALJE DO  PONEDJELJKA, 22.07.2019.GODINE, DO 14 SATI.

 

KANDIDAT KOJI NE DOSTAVI ORIGINALNA DOKUMENTA U NAZNAČENOM ROKU SMATRAĆE SE DA JE ODUSTAO OD UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM NA KOJI JE APLICIRAO, A U TOM SLUČAJU PRAVO UPISA STJEČE SLJEDEĆI KANDIDAT SA KONAČNE RANG-LISTE U STATUSU U KOJEM SE BUDE NAŠAO NA RANG-LISTI, DO POPUNJAVANJA ODOBRENE KVOTE.

ORIGINALNI DOKUMENTI PREDAJU SE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA RADNIM DANOM U PERIODU OD 10-13 SATI.

 

KONAČNE RANG LISTE MOŽETE POGLEDATI NA LINKU: LINK

 

VAŽNA NAPOMENA:

DANA 23.07.2019.GODINE BIĆE OBJAVLJENE KORIGOVANE RANG LISTE NA KOJIM ĆE BITI IZVRŠENE KOREKCIJE VEZANE ZA SLOBODNA MJESTA ZBOG KANDIDATA KOJI SU ODUSTALI OD UPISA.

 

POZIVAJU SE SVI KANDIDATI KOJI SE NALAZE NA KONAČNIM RANG LISTAMA DA PRATE DODATNA OBAVJEŠTENJA VEZANA ZA OVU NAPOMENU JER ĆE ODREĐENI BROJ KANDIDATA KOJI ZA SADA NISU STEKLI PRAVO UPISA, TO PRAVO OSTVARITI. OVI KANDIDATI ĆE OBJAVLJIVANJEM KORIGOVANIH KONAČNIH LISTI BITI POZVANI DA U ROKU OD (5)PET DANA DOSTAVE ORIGINALNA DOKUMENTA I TAKO OSTVARE PRAVO NA UPIS.

 

KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U STATUSU REDOVNI STUDENT-TROŠKOVE SNOSI OSNIVAČ, I U STATUSU VANREDNI STUDENT PREDAJOM ORIGINALNIH DOKUMENTATA I DOSTAVOM OSTALIH NEOPHODNIH DOKUMENATA ZA UPIS ISTI MOGU IZVRŠITI U PERIODU OD 15.07. DO 19 07. 2019. GODINE I OD 21.08. DO 06.09. 2019. GODINE U TERMINU OD 10 DO 14 SATI.

 

KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U STATUSU REDOVNI STUDENTI – TROŠKOVE SNOSI SAM STUDENT I KANDIDATI  KOJI PRAVO UPISA STEKNU NAKON KORIGOVANIH KONAČNI LISTI A PREDALI SU ORIGINALNA DOKUMENTA DO PREDVIĐENOG ROKA UPIS TREBAJU IZVRŠITI ISKLJUČIVO U PERIODU OD 19.08. DO 06.09. 2019. GODINE U TERMINU OD 10 DO 14 SATI.

 

 

DETALJNIJE INFORMACIJE O POTREBNIM DOKUMENTIMA I TERMINIMA ZA UPIS SU OGLAŠENI NA OGLASNIM PLOČAMA I WEB STRANICI FAKULTETA. (LINK) 

 

KANDIDATI KOJI ŽELE PODIĆI SVOJE DOKUMENTE TO MOGU IZVRŠITI OD 15.07.2019. DO 19.07.2019. GODINE SVAKIM RADNIM DANOM PERIODU OD 10:00-13:00 U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA.

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator