PROCJENA STANJA PRIRODE I UPRAVLJANJA PRIRODNIM RESURSIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

POZIV ZA UČEŠĆE U MULTIDISCIPLINARNOM AUTORSKOM TIMU

 

Projekat Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini (PSP BiH) poziva sve zainteresirane eksperte da se prijave na Poziv za učešće u multidisciplinarnom autorskom timu.

Korištenjem rezultata iz različitih naučnih oblasti za Procjenu stanja, ovaj projekat predstavlja važan korak Bosne i Hercegovine na putu održivog razvoja.

Prema opšteprihvaćenom javnom mišljenju, stanje prirode i prirodnih resursa Bosne i Hercegovine nije zadovoljavajuće. Projekat pod navedenim nazivom je proces kojim će se objediniti i usaglasiti postojeće naučne i tehničke činjenice o vrijednostima i stanju prirode i prirodnih resursa, o društvenim i razvojnim pritiscima na iste, te o postojećim i poželjnim opcijama upravljanja. Procjenom će se uspostaviti platforma za informisano donošenje onih odluka koje imaju efekat na stanje prirode i prirodnih resursa, a time i na kvalitet življenja u Bosni i Hercegovini.

Projekat traje do 2023. godine, kad trebaju biti usaglašeni i usvojeni Zaključci za donosioce odluka. Relevantne podatke o projektu možete saznati na www.procjenaprirode.ba, facebook stranici projekta i direktno, upitom na kontakt adrese.

S obzirom na značaj i multidisciplinarni karakter teme, kao i na potencijal uticaja projekta na održivi razvoj Bosne i Hercegovine, za temeljnu pripremu Procjene neophodno je učešće domaćih eksperata iz različitih naučnih i stručnih oblasti.

Projekat se implementira prema metodologiji svjetske Međuvladine naučno-političke platforme za biodiverzitet i ekosistemske servise (IPBES). Platforma ima zadatak obezbjeđivanja relevantnih, a jasnih informacija za donosioce odluka. Svaka IPBES procjena se sastoji iz šest

poglavlja, koja pripremaju eksperti različitih profila .. 

Poziv za multidisciplinarni autorski tim


Koncept procjene

 

Ponedjeljak, 06 April 2020 22:35

ODLUKA - COVID-19

 

  

 

 

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator