Na osnovu člana 135. stav (3) i 137. stav (1), (2) i (10) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17), člana 104. stav (2), člana 107. stav (1). člana 110., člana 111. stav (1), (2) i (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/06-1042/3-2020 od 01.06.2020. godine, Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu raspisuje 

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ
za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) na 
Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 
za mandatni period 2020-2024. godine

 

Poštovani kandidati i kandidatkinje,

 

ovom prilikom Vas obavještavamo da je izašao Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa sudija i prvu godinu stručnog studija „Informacione tehnologije“ na Prirodno-matematičkom fakultetu.

 

Kompletan tekt Konkursa možete naći sljedećoj adresi: https://www.unsa.ba/konkursi/konkursi-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-i-prvu-godinu-0 

 

Sve informacije o upisu dostupne u sekciji Vodič za upis na  stranici www.upis.unsa.ba

 

Informacije o Prirodno-matematičkom fakultetu su dostupne na slijedećim adresama:

 

https://www.pmf.unsa.ba/  ( Zvanična stranica Prirodno-matematičkog fakulteta)

 

http://upis.unsa.ba/ustanove/pridodno-matematicki-fakultet 

 

Detaljnije informacije o Planu upisa u prvu godinu prvog ciklusa sudija i prvu godinu stručnog studija „Informacione tehnologije“ na Prirodno-matematičkom fakultetu su dostupne  na sljedećem linku :

PMF -Informacije kandidatima za upis u prvu godinu prvog ciklusa

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator