Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za drugi ciklus na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-15203-2/19 od 30.04.2019. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019./2020. godini broj: 02-05-18393-48/19 od 25.04.2019. godine, i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 02.10.2019. godine, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Univerziteta u Sarajevu o b j a v l j u j e

 

DRUGI UPISNI ROK  ZA UPIS KANDIDATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU  UNIVERZITETA U SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI – SLOBODNA MJESTA

 

 

Prirodno-matematički fakultet

 

PREDVIĐENO

trajanje drugog

ciklusa studija

(godine i (E)CTS)

 

Redovni

studij –

troškove

studija

snosi

Osnivač

 

Redovni

studij -

troškove

studija snose

sami

studenti

 

Vanredni

studij

 

Strani

državljani

Ukupno

 

Odsjek za fiziku

 

 

 

 

 

 

Fizika u obrazovanju

1

2

2

4

1

9

Opći smjer

1

1

0

6

1

8

Ukupno:

1/60 ECTS

3

2

10

2

17

Odsjek za geografiju

 

 

 

 

 

 

Nastavnički smjer

1

1

8

5

2

16

Regionalno i prostorno planiranje

1

2

8

4

2

16

Turizam i zaštita životne sredine

1

0

10

7

2

19

Ukupno:

1/60 ECTS

3

26

16

6

51

Odsjek za hemiju

 

 

 

 

 

 

Nastavnički smjer

1

5

10

4

1

20

Opći smjer

1

0

16

0

1

17

Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

1

3

5

3

1

12

Ukupno:

1/60 ECTS

8

31

7

3

49

Odsjek za matematiku

 

 

 

 

 

 

Opći smjer

2

2

2

1

1

6

Primijenjena matematika

2

0

5

1

1

7

Nastavnički smjer

2

5

2

0

2

9

Teorijska kompjuterska nauka

2

3

2

0

1

6

Ukupno:

2/120 ECTS

10

11

2

5

28

 

 

 

 DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS KANDIDATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI TRAJE OD 04.10. 2019.

(PETAK) DO 10.10. 2019. (ČETVRTAK) GODINE.

 

PREDAJA DOKUMENATA U NAVEDENOM PERIODU ĆE SE VRŠITI  NA STUDENTSKOJ SLUŽBI OD 10:00 DO 14:00 SVAKIM RADNIM DANOM. OBAVJEŠTENJA O POTREBNIM DOKUMENTIMA ZA PRIJAVU NA KONKURS SE DATA SU U KONKURSU ZA PRVI UPISNI ROK I NALAZE NA OGLASNIM PLOČAMA I WEB- STRANICI FAKULTETA..

 

 
 

D E K A N  F A K U L T E T A

 

Prof. dr. Mustafa Memić

 

O B A V J E Š T E N J E 

 

 

Obavještavaju se studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da nastava za akademsku 2019/2020. godinu na svim studijskim godinama prvog ciklusa studijapočinje  07. 10. 2019. godine.

Rasporedi nastave su dostupni na oglasnim pločama matičnih odsjeka.

 

Nastava za studente II ciklusa studija počinje 14.10.2019. godine.

 

Prijem novoupisanih studenata (Brucoša)

  

 

Iz Dekanata Fakulteta

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator