Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu je 28.04.2013. godine bio domaćin pedeset i trećeg takmičenja mladih matematičara Bosne i Hercegovine- Federalno prvenstvo učenika srednjih škola.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta prof.dr. Rifat Škrijelj je prigodnim riječima dobrodošlice takmičarkama i takmičarima, profesorima i ostalim gostima otvorio 53. takmičenje.

 

 

 

 

Ponedjeljak, 22 April 2013 14:19

Obilježen Dan planete Zemlje na PMF-u Sarajevo

Predstavljanje ovog izvještaja ujedno je i druga radionica pri izradi ove liste, a prisustvovao joj je i veliki broj studenata Prirodno-matematičkog fakulteta. Naručilac projekta je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a izvršitelji su EU Greenway Sarajevo i Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu. Voditelj čitavog projekta je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Rifat Škrijelj.

"Dok se u Evropi i svijetu uveliko bave očuvanjem prirodnih resursa, mi u BiH tek pokušavamo napraviti crvenu listu. Na projektu je radila čitava ekipa Prirodno-matematičkog fakulteta, uz pomoć NVO organizacije Greenway, a odškrinula su se i vrata povjerenja državne administracije za ovakve projekte", izjavio je Škrijelj i dodao kako je na projektu radila ekipa od 20 ljudi, među kojima su i profesori Suvad Lelo, Samir Đug, Nusret Drešković, Avdo Sofradžija... 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator