KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA

PRVI CIKLUS STUDIJA U ak.2014/2015.god.

 

PRIJAVA SE VRŠI OD

24.06.2014.g. – 07.07.2014.g. (od 09h-13h)

 

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

BR. 1610000036020088         (banke se nalaze preko puta)

 

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT  KONKURIŠE. NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI TREBAJU SA UPLATNICOM NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE PREUZETI ZAHTJEV ZA UPIS.

 

POTREBNO JE PRILOŽITI:

 

- Prijava na Konkurs/Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše

- Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),

 

- Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu i

- Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

                                              

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

TEKST KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI 

 

Srijeda, 18 Mart 2015 10:31

Naučni kolokvij Odsjeka za matematiku

Prof.dr. Ismar Volić

Department of Mathematics, Wellesley College

  

Kalkulus funktora i primjene na prostore ulaganjaAbstrakt:  Ovo predavanje će biti uvod u "kalkulus funktora“ koji se bavi aproksimacijom funktora u algebri i topologiji.  Ova teorija na neki način kategorifikuje obični Taylorov red analitičke funkcije i jedna od tema predavanja će biti analogije između ove dvije vrste aproksimacija.  Kalkulus funktora se može između ostalog koristiti za proučavanje prostora ulaganja  jedne mnogostrukosti u drugu.  Nakonšto prikažemo konstrukciju Taylorove kule za prostore ulaganja, fokusirati ćemo se na čvorove i linkove i način na koji Taylorova kula
daje informacije o topologiji tih prostora.  Posebnu pažnju ćemo obratiti na Vasiljeve invarijante čvorova koje spadaju u  jedne od najinteresantnijih pojava u nisko dimenzionalnoj topologiji u posljednjih petnaest  godina.

 

Datum i vrijeme:    26.marta  2015., u 13:00 

Mjesto:      Sala 428

Stranica 59 od 59

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator