CERIC-ERIC je jedinstveni multidisciplinarni i multitehnološki konzorcij za istraživačku infrastrukturu sa fokusom na Srednju Evropu. Cilj je osigurati otvoreni i integrirani pristup istraživačkim infrastrukturama i informacijama za istraživače iz cijelog svijeta.

 

 

CERIC-ERIC

 

 

Jose Manuel Barroso, predsjednik Evropske komisije, potpisao je odluku Komisije o implementaciji CERIC-ERIC-a, konzorcija evropske istraživačke infrastrukture za analitičko istraživanje i sintezu u biološkim naukama i nanotehnologiji Srednje Evrope, 24. juna 2014. godine.

Konzorcij ERIC (European Research Infrastructures Consortium) je podijeljena istraživačka infrastruktura koja se zasniva na pravilima Vijeća 723/2009 – ona spaja najbolje istraživačke centre i specijalizirane laboratorije zemalja učesnica u usko integriranu mrežu sposobnu da funkcionira na nivoima najvećeg kvaliteta i da garantuje otvoreni pristup. CERIC je prvi ERIC sa sjedištem u Italiji, a domaćin je istraživački centar Elettra Sincrotrone u Trstu. Pored Italije, ostali članovi konzorcija su Austrija, Češka, Rumunija, Srbija i Slovenija. Očekuje se da će se uskoro pridružiti i druge zemlje uključujući Hrvatsku, Mađarsku i Poljsku.

CERIC-ERIC je implementiran kako bi se odgovorilo na potrebu za pristupom najsavremenijoj opremi potičući mobilnost i evropske integracije. Centri konzorcija razvijaju i istraživačima i industrijama čine dostupnim najsavremenije analitičke instrumente za razvoj svojstava i inovacija materijala u koje spadaju sinhrotronsko svjetlo, magnetna rezonansa, neutronska spektroskopija i elektronska mikroskopija. Ovi instrumenti će se primjenjivati u biološkim naukama, nanotehnologiji, naukama o kulturnom naslijeđu i naukama o okolini.

Tokom prve generalne skupštine CERIC-ERIC-a, koja je održana 22. jula 2014. godine u Milanu, donijete su prve odluke o što bržem pokretanju aktivnosti konzorcija; Carlo Rizzuto je izabran kao pravni zastupnik konzorcija. Tokom kratke ceremonije po završetku sastanka Máire Geoghegan-Quinn, evropska komesarka za istraživanje, inovacije i nauku, otkrila je spomen-ploču i poželjela uspjeh ovoj inicijativi od ogromne naučne vrijednosti i značaja za Evropu. Ceremoniji je prisustvovala i Stefania Giannini, italijanska ministrica za obrazovanje i istraživanje. Predstavnici CERIC-a potiču internacionalizaciju, istraživačku mobilnost i evropske integracije i sarađuju sa predstavnicima programa Horizon 2020.

Susret predstavnika CERIC-ERIC-a sa naučnicima iz Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 17. decembar 2014. godine

 

-          Uvodni dio o CERIC-ERIC-u:

·         historija procesa implementacije i prvih akcija

·         misija i mogućnosti finansiranja

 

-          Prezentacija CERIC-ovih instrumenata i provjera multidisciplinarnog i multitehnološkog osnovnog i primijenjenog istraživanja na nano nivou u oblasti nauka o materijalima i biomaterijalima

-          Diskusija o mogućoj zajedničkoj saradnji između CERIC-a i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini

 

CERIC Sarajevo - agenda

 

Petak, 12 Decembar 2014 09:58

Erasmus Mundus Info dan

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

OBAVJEŠTENJE

  

Obavještavaju  se  studenti, nastavnici saradnici  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Sarajevu da će Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta Sarajevu, koja koordinira projekte mobilnosti iz programa ERASMUS MUNDUS 2: JoinEU-SEE PENTA, Sigma Agile, Eraweb, Euroweb+, GreenTech Sunbeam, održati Prezentaciju mogućnostima stipendiranja nastavnika, saradnika studenata.

 

Erasmus Mundus Info dan prezentacija će se održati u četvrtak, 18.12.2014. godine  u 13:00 sati  Amfiteatru Mladen Deželić

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator