Petak, 23 Septembar 2016 10:11

Odluka Vijeća - produženi ispitni termin

 

 I

Studenti I i II ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji studiraju u skladu sa Bolonjskim principima, mogu prijaviti polaganje u produženom terminu u okviru septembarskog ispitnog roka isključivo jedan nepoloženi predmet.

 

II

Produženi termin u okviru septembarskog roka, održat će se u SRIJEDU, 28.09.2016. godine po sljedećem rasporedu:

-          9:00h – Odsjek za fiziku i Odsjek za hemiju,

-          11:00h- Odsjek za biologiju i Odsjek za geografiju,

-          13:00h- Odsjek za matematiku.

 

Zadužuju se šefovi odsjeka da obezbjede sale za polaganje ispita.  

 

III

 

Prijavu ispita studenti vrše na klasičan način, predajom prijava na Studentskoj službi Fakulteta u toku 26.09.2016. godine (PONEDJELJAK), u vremenu od 10.00 – 14.00 sati. 

 

ODLUKA

Petak, 23 Septembar 2016 10:07

Odluka status studenata II ciklus

 

I

Svi studenti II ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji nisu odbranili završni - magistarski rad, do 01.10.2016. godine, obavezni su obnoviti studijsku godinu.

II

Studentima, koji su prvi put u akademskoj 2015/2016. godini upisali II ciklus studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na odsjecima na kojima II ciklus traje jednu godinu i položili sve potrebne ispite do početka akademske 2016/2017. godine, omogućuje se da bez plaćanja obnove godine, najkasnije do 31.12.2016. godine, odbrane završni rad II ciklusa studija.

III

Studentima Odsjeka za matematiku, koji su prvi put u akademskoj 2015/2016. godini upisali drugu godinu II ciklusa studija i položili sve ispite na II ciklusu studija do početka akademske 2016/2017. godine, omogućuje se da bez plaćanja obnove godine, najkasnije do 31.12.2016. godine, odbrane završni rad II ciklusa studija.

 IV

 

Svi ostali studenti, koji nisu obuhvaćeni stavom II i III, dužni su izvršiti svoje obaveze po pitanju obnove godine u skladu sa cjenovnikom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009. godine. 

 

ODLUKA

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator