SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNIVERZITETA U
SARAJEVU ODRŽAT ĆE SE 07.11.2015.GODINE U DVORANI „JUAN ANTONIO
SAMARAN“ ZETRA, SA POČETKOM U 11 sati.


Diplomanti i magistranti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pozivnice za Svečanu promociju i dodjelu diploma mogu preuzeti u
Studentskoj službi Fakulteta od srijede 04.11.2015.godine do petka 06.11.2015.godine.
Sve ostale informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

Takođe, više informacija bit će narednih dana objavljeno na web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta.

Link: SPISKOVI DIPLOMANATA I MAGISTRANATA koji će biti promovirani dana 07.11.2015.godine.

 

 

 

Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija  za redovne studente – upisane prvi put  u akademskoj 2015./2016. godini.

Pravo na prijavu imaju studenti koji se školuju na državnim univerzitetima u BiH.

Kandidati/kinje koji/e žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi isključivo putem on-line prijave na web stranici Fondacije Hastor.

Krajnji rok za apliciranje je 30.10.2015. godine do  16:00 sati.

USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE:

    državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
    redovno upisani studenti/ice druge i treće godine dodiplomskog/bachelor studija na državnim fakultetima na području čitave Bosne i Hercegovine;
    ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.5 i više;
    nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije
 

Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, sa kandidatima/kinjama  koji/e uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obaviće se intervju. Na intervju kandidati su dužni sa sobom ponijeti sljedeće dokumente:

    ličnu/osobnu iskaznicu
    indeks
    kućnu listu
    potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3  mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg           dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu)
    za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje
 

Izabrani kandidati/kinje za stipendiranje dužni/e su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju  dostaviti slijedeću  dokumentaciju:

    rodni list
    uvjerenje o državljanstvu
    uvjerenje o nekažnjavanju
    kopija l.k. i kopija prijavnice mjesta boravka
    potvrda o redovnom studiranju
    potvrda sa prosjekom ocjena (zaokruženo na dvije decimale) iz prethodne godine
    ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije
 

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog domaćinstva.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na volonterske aktivnosti  u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor ne znači da će se obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja. Fondacija Hastor zadržava pravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta i usmjerenje na fakultetu.

U slučaju tehničkih problema prilikom on-line apliciranja pošaljite e-mail sa jasnim upitom na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator