Obavještavaju se kandidati koji su primljeni na I godinu Drugog ciklusa studija na svim Odsjecima Prirodnomatematičkog fakulteta da će se upis vršiti na Studentskoj službi od 09.10.2017. godine (ponedjeljak) do 13.10.2017. godine (petak) od 11,00 do 13,00 sati.

Iz Studentske službe

 

Konačne rang liste  svih prijavljenih i primljenih kandidata za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na svim odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu postavljene su na oglasnu ploču Fakulteta.

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator