Petak, 18 Septembar 2020 14:21

PRIJAVA ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ROK

OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu Člana 64. Zakona o visokom obrazovanju  i člana 161. Statuta Univerziteta u Sarajevu

 

PRIJAVA ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERIMA STUDENTSKE SLUŽBE OD

09:00 DO 14:00 SATI

 

dana 22.09.2020.godine (Odsjek za biologiju, Odsjek za fiziku, Odsjek za geografiju i Odsjek za hemiju) i

 

dana 23.09.2020.godine (Odsjek za matematiku i Stručni studij „Informacione tehnologije“)

 

Studenti preuzimaju prijavu na web stranici UNSA http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita, te u naznačenom terminu trebaju predati popunjenu prijavu na šalter studentske službe za polaganje samo jednog predmeta.

 

 

Drugi septembarski ispitni termin održat će se dana 23.09.2020.godine (biologija, fizika, geografija i hemija) i dana 24.09.2020.godine (matematika i stručni studij “Informacione tehnologije”) prema rasporedu koji će biti blagovremeno oglašen na web stranici Fakulteta  www.pmf.unsa.ba.

 

 

Sarajevo, 18.09.2020.godine                                                              IZ DEKANATA

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  N J  E

 

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija „Informacione tehnologije“ u akademskoj 2020/2021. godini u DRUGOM UPISNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, te Konkursa za upis u prvu godinu stručnog  studija „Informacione tehnologije“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (16.09.; 17.09. i 18.09. 2020. godine), o kojoj je Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta obavezno donijeti odluku u roku od tri dana (19.09.- 21.09.2020. godine). Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Eventualne žalbe na preliminarne rang liste kandidatkinje/kandidati upućuju preko obrasca koji je dostupan na linku: LINK

     PRELIMINARNE RANG LISTE SU DOSTUPNA NA LINKU:   LINK

 

Napomena: Konačne rang liste kandidatkinja/kandidata koji su stekli pravo upisa na svim studijskim smjerovima i programima na Prirodno-matematičkom fakultetu biće objavljena dana 22.09. 2020. godine nakon 12:00 sati, na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Detaljne informacije o proceduri upisa i potrebnim dokumentima će biti dostupne istog dana.

 

 

Iz Dekanata Prirodno-matematičkog fakulteta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator