Studenti I i II ciklusa studija koji iz opravdanih razloga nisu upisali (obnovili) akademsku godinu u cilju zadržavanja statusa studenta u akademskoj 2016/2017. godini, obavezni su dostaviti dokaze o spriječenosti upisa i to najkasnije do 15.11.2016. godine.

 

Studentima koji se do navedenog datuma ne upišu u narednu godinu ili ne obnove akademsku godinu prestaje status studenta, prema članu 142. stav (1) pod c) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 

Lice koje je izgubilo status studenta prema članu 142. stav (1) pod c) Statuta Univerziteta u Sarajevu ima pravo da nastavi studij u skladu sa članom 142. stav (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu, može se upisati uz plaćanje studija na početku naredne akademske godine i dužan je nastaviti studij prema nastavnom planu i programu koji važi za akademsku godinu u kojoj nastavlja studij, prema članu  142. stav (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 

Tokom ponovnog upisa kandidat se može upisati samo u statusu redovnog samofinansirajućeg ili vanrednog studenta uz plaćanje pune cijene studija.

Pismo za diplomante i magistrante

 

D E K A N  F A K U L T E T A  

Prof. dr Mustafa Memić

 

Diplomanti i magistranti Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu svoje pozivnice za Svečanu promociju mogu preuzeti u Studentskoj službi od ponedjeljka 31.10.2016.godine do petka 04.11.2016.godine od 11 – 13 sati.

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

Link: SPISKOVI DIPLOMANATA I MAGISTRANATA koji će biti promovirani dana 05.11.2016.godine

 

Pismo za diplomante i magistrante

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator