Utorak, 10 Juli 2018 12:46

OBAVJEŠTENJE O KONAČNIM RANG LISTAMA

SVI KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U STUDIJSKU 2018/2019. GODINU U PRVOM KONKURSNOM ROKU OBAVEZNI SU DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE, ODNOSNO DO 17.07.2018.

 

U SUPROTNOM, SMATRAT ĆE SE DA JE KANDIDAT ODUSTAO OD UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM NA KOJI JE APLICIRAO, A PRAVO UPISA STJEČE SLJEDEĆI KANDIDAT SA KONAČNE RANG-LISTE KOJI JE ISPUNIO UVJETE ZA UPIS U STATUSU U KOJEM SE NALAZI NA RANG-LISTI, DO POPUNJAVANJA ODOBRENE KVOTE.

 

KANDIDATI ORIGINALNE DOKUMENTE PREDAJU NA STUDENTSKOJ SLUŽBI SVAKIM RADNIM DANOM OD 10 DO 14 SATI.

 

VAŽNA NAPOMENA: DANA 18.07.2018. BITI ĆE OBJAVLJENA RANG LISTA NA KOJOJ ĆE BITI IZVRŠENA EVENTUALNA KOREKCIJA VEZANA ZA SLOBODNA MJESTA KANDIDATA KOJI SU POVUKLI SVOJE DOKUMENTE I ODUSTALI OD UPISA. MOLE SE SVI KANDIDATI KOJI SE NALAZE NA KONAČNIM RANG LISTAMA DA PRATE DODATNA OBAVJEŠTENJA VEZANA ZA OVU NAPOMENU.

 

ONI KANDIDATI KOJI SU PREDALI ORIGINALNE DOKUMENTE U PREDVIĐENOM TERMINU (DO 17.07.2018.) UPIS MOGU IZVRŠITI OD DANA OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG-LISTE (10.07.2018.), A NAJKASNIJE DO 21.09.2018.

 

DETALJNIJE INFORMACIJE O POTREBNIM DOKUMENTIMA I TERMINIMA ZA UPIS SU OGLAŠENE NA OGLASNIM PLOČAMA I WEB STRANICI FAKULTETA.

 

 

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator