Petak, 14 Septembar 2018 09:44

OBAVJEŠTENJE - KONAČNE RANG LISTE

B  A  V  J  E  Š  T  E  N J  E

 

KONAČNE RANG LISTE za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini u DRUGOM UPISNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, te Konkursa za upis u prvu godinu dvogodišnjeg studija „Informacione tehnologije“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini.

 

 

 

Iz Dekanata Prirodno-matematičkog fakulteta

 

SVI KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U STUDIJSKU 2018/2019. GODINU U DRUGOM KONKURSNOM ROKU OBAVEZNI SU DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE, I IZVRŠITI UPIS NAJKASNIJE DO 21.09. 2018. GODINE (PETAK).

 

KANDIDATI KOJI SU PREDALI ORIGINALNE DOKUMENTE PRILIKOM PRIJAVE NA DRUGI KONKURSNI ROK, UPIS MOGU IZVRŠITI OD DANA OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG-LISTE (14.09.2018.), A NAJKASNIJE DO 21.09.2018.

 

DETALJNIJE INFORMACIJE O POTREBNIM DOKUMENTIMA I TERMINIMA ZA UPIS SU OGLAŠENE NA OGLASNIM PLOČAMA I WEB STRANICI FAKULTETA.

 

  

 

Prodekan za nastavu i  naučnoistraživački rad

 

                                                                                                                                                                                           Prof.dr. Ranko Mirić

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator