OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu Člana 64. Zakona o visokom obrazovanju  i člana 161. Statuta Univerziteta u Sarajevu

 

PRIJAVA ZA DODATNI SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERIMA STUDENTSKE SLUŽBE OD

10:00 DO 14:00 SATI

 

dana 06.10.2020.godine (Odsjek za biologiju, Odsjek za fiziku, Odsjek za geografiju i Odsjek za hemiju) i

 

dana 07.10.2020.godine (Odsjek za matematiku i Stručni studij „Informacione tehnologije“)

 

Studenti preuzimaju prijavu na web stranici UNSA http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita, te u naznačenom terminu trebaju predati popunjenu prijavu za polaganje samo jednog predmeta.

 

 

Ispitni termini će se održati dana 07.10.2020.godine (biologija, fizika, geografija i hemija) i dana 08.10.2020.godine (matematika i stručni studij “Informacione tehnologije”) prema rasporedu koji će biti blagovremeno oglašen na web stranici Fakulteta  www.pmf.unsa.ba.

 

 

Sarajevo, 05.10.2020.godine                                                                  IZ DEKANATA

Četvrtak, 01 Oktobar 2020 20:50

OBAVJEŠTENJE O DODATNOM (OKTOBARSKOM) ROKU

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se studenti Prirodno-matematičkog fakulteta da ukoliko se, na XI hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja je zakazana za 05.10.2020. godine, usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, odobri dodatni ispitni termin u septembarskom ispitnom roku ili ukoliko se zaprimi odgovarajuća odluka Senata Univerziteta u Sarajevu, isti će biti održan prema slijedećem rasporedu:

 

Studenti odsjeka za biologiju, fiziku, hemiju i geografiju:

Prijava ispita: utorak, 06.10.2020. putem studentske službe u terminima od 10:00-14:00

Ispit: srijeda, 07.10.2020. u terminima koji će biti oglašeni na web-stranicama odsjeka

 

Studenti odsjeka za matematiku

Prijava ispita: srijeda, 07.10.2020. putem studentske službe u terminima od 10:00-14:00

Ispit: četvrtak, 08.10.2020. u terminima koji će biti oglašeni na web-stranicama odsjeka

 

Napomena za sve studente:

Studenti preuzimaju prijavu na web stranici UNSA http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita, te u naznačenom terminu trebaju predati popunjenu prijavu za polaganje samo jednog predmeta.     

      Dekan Fakulteta

Prof. dr. Nusret Drešković 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator