TREĆI CIKLUS STUDIJA

OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA

u ak.2018/2019.godini

           vršit će se u periodu od 22.04.2019.godine do 24.05.2019.godine

 

POTREBNO:

 

1.     Semestralni listovi za upis i ovjeru semestra. Kandidati moraju imati potpise profesora kako bi mogli ovjeriti semestar.

 

2.     Studenti koji plaćaju upisninu u ratama, dužni su prilikom upisa izvršiti uplatu prema instrukciji koja se nalazi na oglasnim pločama Fakulteta, kao i na web stranici www.pmf.unsa.ba .

 

3.     Ovjera semestra i godine obavezna je za sve studente!

Na osnovu ovjerenog semestra i godine utvrđuje se koliko je student postigao ECTS studijskih bodova.

   

 Sarajevo, 18.04.2019.godine                                                                    SUDENTSKA SLUŽBA                                                                                      

Ponedjeljak, 15 April 2019 13:54

Obavještenje povodom 1. MAJA

OBAVJEŠTENJE

 

OBAVJEŠTAVAJU  SE  STUDENTI I ZAPOSLENICI

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA DA SU POVODOM

 

1.      MAJA, MEĐUNARODNOG PRAZNIKA RADA

 

SRIJEDA, 01.05.2019. godine, 

ČETVRTAK, 02.05.2019. godine i

*PETAK, 03.05.2019. godine

 

N E R A D N I  D A N I 

  

Napomena za sve studente i zaposlenike Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo: neradni dan PETAK, 03.05.2019. će se nadoknaditi u subotu 27.04.2019. godine po rasporedu nastave i predviđenim aktivnostima od petka, a u skladu sa Odlukom Vijeća Fakulteta od 04.04.2019. godine.

 

D E K A N   F A K U L T E T A

Prof. dr. Mustafa Memić

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator