UPIS STUDENATA U ak. 2019/2020.godinu

/ovjera ljetnog i upis u zimski semestar/

vršit će se od 16.09.2019.g. do 27.09.2019.g.

u Studentskoj službi od 11h-13h

 

 

POTREBNO:

1.     Upisni materijal: Semestralnilistovi i Obrazac ŠV 20 (može se kupiti u zgradi Univerziteta u Sarajevu na III spratu, adresa: Obala Kulina bana 7)

2.     Dokaz o izvršenim uplatama za školarinu, troškove korištenja biblioteke, korištenje Informacionog sistema  i osiguranje studenata  (Uplatu izvršiti po Instrukciji o načinu studentskih uplata oglašenoj na web stranici Fakulteta i oglasnim pločama.)

 

PRVI CIKLUS STUDIJA:

 

a)    STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA:

Redovni:  Uplata od 100 KM

Vanredni: Uplata od 900 KM

Redovan-samofinansirajući: Uplata od 1200 KM.   

 

b)    STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU:

Redovni: Uplata od 200 KM

Vanredni studenti i Redovno-samofinansirajući studenti uplaćuju naknadu  od

100 KM po nepoloženom ispitu.

 

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

a)    STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA:

Redovni:  Uplata od 130 KM

Vanredni: Uplata od 1000 KM

Redovan-samofinansirajući: Uplata od 1200 KM.  

 

b)    STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU:

Redovni: Uplata od 260 KM

Vanredni studenti i Redovno-samofinansirajući studenti uplaćuju naknadu od

100 KM po nepoloženom ispitu.

 

 

APSOLVENTI PO BOLONJI

-         Uplata na ime troškova korištenja biblioteke, korištenja Informacionog sistema  i uplata za osiguranje studenata.

 

APSOLVENTIKOJIMAJEISTEKAOAPSOLVENTSKISTAŽ (studenti po Bolonji ), a nisu izvršili sve obaveze, dužni su obnoviti godinu uz plaćanje obnove prema statusu u kojem su bili upisani prije apsolventskog staža.

 

APSOLVENTIKOJIMAJEISTEKAOAPSOLVENTSKISTAŽ (studenti po starom NPP-u), zadržavaju pravo polaganja ispita, odnosno preostalih nastavnih obaveza uz finansijsku naknadu u visini od 100 KM za svaki nepoloženi ispit, uključujući i Diplomski rad.     

 

 

NAPOMENE:

 

1.     Redovni student koji se finansira sredstvima osnivača na Univerzitetu ima pravo u toku prvog ciklusa studija jedanput obnoviti studijsku godinu zadržavajući taj status. Ukoliko redovni student više od jednom obnavlja godinu studija u toku prvog ciklusa studija gubi status budžetski finansiranog studenta, ali može nastaviti studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta.

- studenti koji su upisali akademske 2017/18. ako su 2x izgubili godinu

- studenti koji su ranije upisali studij ako su 2x uzastopno izgubili godinu

 

2.     Studenti nemaju pravo prenošenja nepoloženih ispita iz prve u treću i iz druge u četvrtu godinu studija!

 

3.     Djeci šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeci bez oba roditelja, koji imaju status redovnog i redovno-samofinansirajućeg studenta, troškove upisnine snosi osnivač.

                                                                                                

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI !

 

 

 

U Sarajevu, 10.09.2019.godine                                           IZ DEKANATA                                                

 

UPIS STUDENATA U DRUGU GODINU I OBNOVA PRVE GODINE STRUČNOG STUDIJA

u akademskoj 2019/2020.godini

vršit će se od 16.09.2019.g. do 27.09.2019.g. od 11h-13h

 

 

 

POTREBNO:

 

1.     Upisni materijal: Semestralnilistovi i Obrazac ŠV 20 (može se kupiti u zgradi Univerziteta u Sarajevu na III spratu, adresa: Obala Kulina bana 7)

 

2.     Dokaz o izvršenim uplatama za školarinu, troškove korištenja biblioteke, korištenje Informacionog sistema  i osiguranje studenata  (Uplatu izvršiti po Instrukciji o načinu studentskih uplata oglašenoj na web stranici Fakulteta i oglasnim pločama.)

 

 

STRUČNI STUDIJ:

 

a)    STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU DRUGU GODINU STUDIJA plaćaju troškove školarine u iznosu od 2000 KM.   

 

b)    STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU PRVU GODINU STUDIJA uplaćuju naknadu  od 100 KM po nepoloženom ispitu.

 

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI !

 

 Uplatnice za upis na Stručni studij (više godine) - primjerak

 

U Sarajevu, 10.09.2019.godine                                           IZ DEKANATA                                                

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator