KONKURS I PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

 

PRIJAVE SE PREDAJU U PERIODU

07.06.2019. – 05.07.2019. (od 10h-14h)

NA ŠALTERIMA STUDENTSKIH SLUŽBI I TO:

ODSJEK ZA BIOLOGIJU - PRIZEMLJE VISOKE ZGRADE

OSTALI ODSJECI - PRIZEMLJE NISKE ZGRADE

 

TOKOM PRIJAVE KANDIDATI OBAVEZNO PRILAŽU:

Uplatnicu na iznos: 40,00 KM

Broj žiro-računa fakulteta: 141 196 53200084 75

Svrha: Prijava na Konkurs za upis na PMF Odsjek (navesti odsjek)

         

PRIMJER UPLATNICE

 

Sva označena polja (zvjezdicom i crvenom bojom) OBAVEZNO popuniti

 

Na uplatnici OBAVEZNO naznačiti na koji odsjek kandidat konkuriše (npr. Biologija, Fizika itd.).

 

 

 

Kandidati uz predočenje uplatnice na šalteru Studentske službe fakulteta preuzimaju i popunjavaju zahtjev za upis i prilažu sljedeću dokumentaciju:

 

·        prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,

·        original ili ovjerena kopija svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku)

·        original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi

·        original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

·        original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu

·        druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja).

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente potrebno je kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

  

KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA JEDAN OD ODSJEKA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

Rangiranje kandidata izvršit će se prema „ODLUCI“  koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.  

 

PREDMETI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ODABRANI STUDIJ SU:

 

-       Odsjek za biologiju:maternji jezik, biologija, hemija i fizika.

-       Odsjek za fiziku:maternji jezik, fizika, matematika i informatika.

-       Odsjek za hemiju: maternji jezik,hemija, fizika i matematika.

-       Odsjek za geografiju:maternji jezik, geografija, strani jezik i matematika.

-       Odsjek za matematiku: maternji jezik, matematika, informatika i engleski jezik.

  

Tekst Kompletnog Konkursa za upis na fakultetima Univerziteta u Sarajevu sa odlukom o kriterijima i mjerilima za redosljed prijavljenih kandidata objavljen u 07.06. 2019. možete pogledati na sljedećem linku: LINK

Kandidati koji ostvare pravo upisa na neki od smjerova Prirodno-matematičkog fakulteta uplaćuju sljedeći iznos školarine:

1. Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u statusu Redovni studij-troškove studija snosi osnivač– 100,00 KM

2. Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u statusu Redovni studij-troškove studija snosi sam student – 1200,00 KM

3. Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u statusu Vanredni studij – 900,00 KM

4. Kandidati iz posebnih kategorija (dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja) su oslobođeni plaćanja školarine osim vanrednih studenata

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator