OBAVJEŠTENJE – KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS KANDIDATA NA STUČNI STUDIJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU PRIJAVLJENI U PRVOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA STRUČNI STUDIJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U AK.2019/2020.GODINI

 

 

SVI KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U AK.2019/2020.GODINU U PRVOM KONKURSNOM ROKU OBAVEZNI SU DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE (UKOLIKO ISTE NISU VEĆ PREDALI TOKOM PRIJAVE NA KONKURS) NAJDALJE DO  PONEDJELJKA, 22.07.2019.GODINE, DO 14 SATI.

 

KANDIDATI KOJI NE DOSTAVE ORIGINALNA DOKUMENTA U NAZNAČENOM ROKU SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA, A U TOM SLUČAJU PRAVO UPISA STJEČE SLJEDEĆI KANDIDAT SA KONAČNE RANG-LISTE DO POPUNJAVANJA ODOBRENE KVOTE.

 

ORIGINALNI DOKUMENTI PREDAJU SE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA RADNIM DANOM U PERIODU OD 10-13 SATI.

 

KONAČNE RANG LISTE MOŽETE POGLEDATI NA LINKU: LINK

 

VAŽNA NAPOMENA:

DANA 23.07.2019.GODINE BIĆE OBJAVLJENA KORIGOVANA RANG LISTA NA KOJOJ ĆE BITI IZVRŠENE KOREKCIJE VEZANE ZA SLOBODNA MJESTA ZBOG KANDIDATA KOJI SU ODUSTALI OD UPISA.

 

POZIVAJU SE SVI KANDIDATI KOJI SE NALAZE NA KONAČNOJ RANG LISTI DA PRATE DODATNA OBAVJEŠTENJA VEZANA ZA OVU NAPOMENU, JER ĆE ODREĐENI BROJ KANDIDATA KOJI ZA SADA NISU STEKLI PRAVO ZA UPIS TO PRAVO OSTVARITI. OVI KANDIDATI ĆE OBJAVLJIVANJEM KORIGOVANE KONAČNE LISTE BITI POZVANI DA U ROKU OD (5)PET DANA DOSTAVE ORIGINALNA DOKUMENTA I TAKO OSTVARE PRAVO NA UPIS.

 

KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA STRUČNI STUDIJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I KANDIDATI  KOJI PRAVO UPISA STEKNU NAKON KORIGOVANIH KONAČNIH LISTI, A PREDALI SU ORIGINALNA DOKUMENTA DO PREDVIĐENOG ROKA, UPIS TREBAJU IZVRŠITI ISKLJUČIVO U PERIODU OD 21.08. DO 06.09. 2019. GODINE U TERMINU OD 10 DO 14 SATI.

 

DETALJNIJE INFORMACIJE O POTREBNIM DOKUMENTIMA I TERMINIMA ZA UPIS SU OGLAŠENI NA OGLASNOJ PLOČI I WEB STRANICI FAKULTETA. (LINK)

 

KANDIDATI KOJI ŽELE PODIĆI SVOJE DOKUMENTE TO MOGU IZVRŠITI OD 15.07.2019. DO 19.07.2019. GODINE U PERIODU OD 10:00-13:00 NA STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA.

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator