Petak, 05 Februar 2021 11:39

O B A V J E Š T E NJ E OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA U AK. 2020/2021.GODINI

vršit će se u periodu od 10.02.2021. - 01.03.2021.godine (10 – 13 sati)

 

ZA UPIS I OVJERU POTREBNO:

 

1.     Indeks  

2.     Semestralni listovi za upis i ovjeru (mogu se kupiti u zgradi Univerziteta u Sarajevu, adresa: Obala Kulina bana 7)

3.     Dokaz o izvršenoj uplati za redovne-samofinansirajuće i vanredne studente, ukoliko školarinu plaćaju u ratama (Uplatu izvršiti po Instrukciji o načinu studentskih uplata oglašenoj na web stranici Fakulteta i oglasnim pločama.)

a)     Svi studenti koji školarinu plaćaju u 2 rate, dužni su izvršiti uplatu druge rate prilikom upisa u ljetni semestar.

b)    Studenti koji školarinu plaćaju u 3 rate, posljednju treću ratu mogu izvršiti prilikom upisa u ljetni semestar, dok su studenti koji nisu izvršili uplatu druge rate do 31.12.2020.godine dužni izvršiti uplatu prilikom upisa u ljetni semestar i mogu uplatiti ujedno i treću posljednju ratu.

4.     Upis i ovjera semestara su obavezni za sve studente izuzev studenata koji imaju status apsolventa.

 

Sarajevo, 05.02.2021.godine                                                                                             IZ DEKANATA

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE O PROVJERI PODATAKA U

INFORMACIONOM SISTEMU STUDENTSKIH SLUŽBI (ISSS)

 

U svrhu prelaska na Jedinstveni informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu (eUNSA) pozivaju se svi studenti da u Informacionom sistemu studentskih službi (ISSS) provjere svoje lične podatke, kao i podatke o položenim ispitima, te da o svim eventualnim pogreškama koje nisu u mogućnosti samostalno promijeniti, obavijeste Studentsku službu prilikom upisa u ljetni semestar (10.02.2021.- 01.03.2021.).

Za one položene predmete (do 31.12.2020.godine) koji nisu evidentirani u ISSS-u, studenti su prilikom upisa u ljetni semestar obavezni donijeti popunjenu i isprintanu prijavu za ispit datog predmeta.

Prijave se mogu popuniti i preuzeti na http://eprijava.unsa.ba/index/.

Mole se studenti da u prijavama navode tačne lične podatke, kao i podatke o predmetnom nastavniku, ispravan broj indeksa, naziv predmeta, datum polaganja ispita, semestar i školsku godinu u kojoj je predmet odslušan.

 

Sarajevo, 05.02.2021.godine                                                                                             IZ DEKANATA

Čitano 4927 puta Zadnji put promjenjen Petak, 05 Februar 2021 11:49

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator