Petak, 16 Oktobar 2020 08:46

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija

 

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (16.10.; 17.10. i 18.10. 2020. godine), o kojoj će Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta obavezno donijeti odluku u ponedjeljak 19.10.2020. godine. Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Eventualne žalbe na preliminarne rang liste kandidatkinje/kandidati upućuju preko obrasca koji je dostupan na linku: LINK

     PRELIMINARNE RANG LISTE SU DOSTUPNA NA LINKU:  LINK

 

Napomena: Konačne rang liste kandidatkinja/kandidata koji su stekli pravo upisa na svim studijskim smjerovima i programima na Prirodno-matematičkom fakultetu biće objavljena dana 19.10. 2020. godine, na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Detaljne informacije o proceduri upisa i potrebnim dokumentima će biti dostupne istog dana.

 

 

 

 

Iz Dekanata Prirodno-matematičkog fakulteta

Čitano 1769 puta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator