Ponedjeljak, 05 Oktobar 2020 15:31

OBAVJEŠTENJE – DOPUNSKI UPISNI ROK U PRVU GODINU PRVOG CIKLUS STUDIJA I STRUČNOG STUDIJA „INFORMACIONE TEHNOLOGIJE“

 

 

 

Na osnovu odluke Senata Univertiteta u Sarajevu broj 01-19-3/20 od 09.09.2020. godine i saglasnosti Ministarstsva za obrazovanje, nauku i mlade broj 11/05-34-35060-1/20 od 29.09.2020. godine, objavljuje se

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE – DOPUNSKI UPISNI ROK  U PRVU GODINU PRVOG CIKLUS STUDIJA I STRUČNOG STUDIJA „INFORMACIONE TEHNOLOGIJE“

 

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI ZAINTERESIRANI KANDIDATI DA ĆE SE U PERIODU OD 06.10.      DO 08.10.2020. GODINE   VRŠITI PREDAJA DOKUMENATA ZA DOPUNSKI UPISNI ROK U PRVU GODINU PRVOG  CIKLUSA STUDIJA I  PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA ZA AKADEMSKU 2020/2021. GODINU.

 

KANDIDATI SU DUŽNI PREDATI ODGOVARAJUĆE DOKUMENTE NA STUDENTSKU SLUŽBU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU U TERMINU OD 10-14H:

- prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,

- original ili ovjerena kopija svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku)

- original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi,

- original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

- original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu

- druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja)

 

 

 

Sarajevo,  05.10. 2020.

 

 

 

S poštovanjem,

 

Iz dekanata PMF-a

 

 

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/ 2021. GODINI U DOPUNSKOM UPISNOM ROKU

 

 

Prirodno-matematički fakultet

 

PREDVIĐENO

trajanje prvog  ciklusa studija

(godine i (E)CTS)

 

BROJ STUDENATA

 

Redovni

studij – troškove studija snosi Osnivač

Redovni  studij - troškove studija snose sami studenti

Vanredni studij

DL

 

Strani državljani

 

Ukupno

 

 

4 i 3

 

 

 

 

 

 

 

Odsjek za biologiju:

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnički smjer

4

 

7

 

 

2

9

Smjer biohemija i fiziologija

4

 

7

 

 

2

9

Smjer ekologija

4

 

9

 

 

2

11

Smjer genetika

4

 

2

 

 

2

4

Smjer mikrobiologija

4

 

2

 

 

2

4

Ukupno

4/ 240 ECTS

 

27

 

 

10

37

Odsjek za fiziku:

 

 

 

 

 

 

 

Fizika u obrazovanju

4

8

5

 

 

2

15

Fizika

4

13

10

 

 

2

25

Ukupno

4/ 240 ECTS

21

15

 

 

4

40

Odsjek za geografiju:

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnički smjer

4

8

10

3

 

3

24

Regionalno i prostorno planiranje

4

3

20

5

 

3

31

Turizam i zaštita životne sredine

4

 

21

8

 

3

32

Ukupno

4/ 240 ECTS

11

51

16

 

9

87

Odsjek za hemiju:

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnički smjer

4

9

10

 

 

1

20

Opći smjer

4

5

30

 

 

2

37

Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

4

10

15

 

 

2

27

Ukupno

4/ 240 ECTS

24

55

 

 

5

84

Odsjek za matematiku:

 

 

 

 

 

 

 

Opći smjer

3

4

2

1

 

1

8

Primijenjena matematika

3

 

5

1

 

1

7

Nastavnički smjer (Matematika)

3

8

5

2

 

1

16

Nastavnički smjer (Matematika i informatika)

3

5

5

2

 

1

13

Teorijska kompjuterska nauka

3

 

 

1

 

2

3

Ukupno

3/ 180 ECTS

17

17

7

 

6

47

 

 

 

 

 

 

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/ 2021. GODINI U DOPUNSKOM UPISNOM ROKU

 

 

 

          Redni       broj

 

 

 

NAZIV USTANOVE

ODSJEK / STUDIJ

 

 

Predviđeno trajanje stručnog studija, godine i (E)CTS a)

 

 

BROJ STUDENATA

 

 

Redovni

studij- troškove studija snosi osnivač

 

Redovni

Studij b)- troškove studija snose sami studenti

 

Vanredni  studij c)

 

DL studij d)

 

Strani državljani

Ukupno

1.

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsjek za matematiku

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacione tehnologije

2

120 (E)CTS

 

8

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Čitano 1292 puta Zadnji put promjenjen Ponedjeljak, 05 Oktobar 2020 15:34

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator