Petak, 11 Septembar 2020 14:34

Ovjera ljetnog i upis u zimski semestar u ak. 2020-2021. god.

 

UPIS STUDENATA U ak. 2020/2021.godinu

/ovjera ljetnog i upis u zimski semestar/

vršit će se od 14.09.2020.g. do 30.09.2020.g.

u Studentskoj službi od 11h-14h

 

 

POTREBNO:

1.     Upisni materijal: 2 Semestralna lista za ovjeru i upis semestra i 2 Obrasca ŠV 20 (kupuju se u Kampusu Univerziteta u Sarajevu)

2.     Dokaz o izvršenim uplatama za školarinu, troškove korištenja biblioteke, korištenje Informacionog sistema  i osiguranje studenata  (Uplatu izvršiti po Instrukciji o načinu studentskih uplata oglašenoj na web stranici Fakulteta i oglasnim pločama.)

 

PRVI CIKLUS STUDIJA:

 

a)    STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA:

Redovni:  Uplata od 100 KM

Vanredni: Uplata od 900 KM

Redovan-samofinansirajući: Uplata od 1200 KM.   

 

b)    STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU:

Redovni: Uplata od 200 KM

Vanredni studenti i Redovno-samofinansirajući studenti uplaćuju naknadu  od

100 KM po nepoloženom ispitu.

 

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

a)    STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA:

Redovni:  Uplata od 130 KM

Vanredni: Uplata od 1000 KM

Redovan-samofinansirajući: Uplata od 1200 KM.  

 

b)    STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU:

Redovni: Uplata od 260 KM

Vanredni studenti i Redovno-samofinansirajući studenti uplaćuju naknadu od

100 KM po nepoloženom ispitu.

 

 

 

 

APSOLVENTI PO BOLONJI

-         Uplata na ime troškova korištenja biblioteke, korištenja Informacionog sistema  i uplata za osiguranje studenata.

 

APSOLVENTI KOJIMA JE ISTEKAO APSOLVENTSKI STAŽ (studenti po Bolonji ), a nisu izvršili sve obaveze, dužni su obnoviti godinu uz plaćanje obnove prema statusu u kojem su bili upisani prije apsolventskog staža.

 

APSOLVENTI KOJIMA JE ISTEKAO APSOLVENTSKI STAŽ (studenti po starom NPP-u), zadržavaju pravo polaganja ispita, odnosno preostalih nastavnih obaveza uz finansijsku naknadu u visini od 100 KM za svaki nepoloženi ispit, uključujući i Diplomski rad.     

 

 

NAPOMENE:

 

1.     Redovni student koji se finansira sredstvima osnivača na Univerzitetu ima pravo u toku prvog ciklusa studija jedanput obnoviti studijsku godinu zadržavajući taj status. Ukoliko redovni student više od jednom obnavlja godinu studija u toku prvog ciklusa studija gubi status budžetski finansiranog studenta, ali može nastaviti studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta.

- studenti koji su upisali akademske 2017/18. ako su 2x izgubili godinu

- studenti koji su ranije upisali studij ako su 2x uzastopno izgubili godinu

 

2.     Studenti nemaju pravo prenošenja nepoloženih ispita iz prve u treću i iz druge u četvrtu godinu studija!

 

3.     Djeci šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeci bez oba roditelja, koji imaju status redovnog i redovno-samofinansirajućeg studenta, troškove upisnine snosi osnivač.

 

                                                                                                

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI !

 

OBAVEZNO JE PRIDRŽAVATI SE SVIH EPIDEMIOLOŠKO-HIGIJENSKIH MJERA ZAŠTITE  I POŠTIVATI SOCIJALNU DISTANCU.

 

 

U Sarajevu, 11.09.2020.godine                                           IZ DEKANATA                                                

Čitano 3170 puta Zadnji put promjenjen Petak, 11 Septembar 2020 14:57

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator