Srijeda, 15 Juli 2020 12:53

OBAVJEŠTENJE - KONAČNE RANG LISTE

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija „Informacione tehnologije“ u akademskoj 2020/2021. godini u PRVOM UPISNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, te Konkursa za upis u prvu godinu stručnog  studija „Informacione tehnologije“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini.

     KONAČNE RANG LISTE SU DOSTUPNE NA LINKU: link

 

 

Napominjemo svim kandidatima koji su stekli pravo upisa na svim studijskim smjerovima i programima na Prirodno-matematičkom fakultetu da će se upis vršiti u periodu od četvrtka (16.07.2020.) do petka (24.07.2020.) na studentskoj službi u vrijeme od 10,00 do  14,00 sati. Kandidati koji su ostvarili pravo na upis su obavezni dostaviti originale uplaudovanih dokumenata fakultetu i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da su odustali od upisa na studijski program za koji su aplicirali, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis, do popunjavanja odobrene kvote.

    Detaljne informacije o postupku  upisa  i  nabavci upisnog materijala se nalazi na linku: link

Čitano 2755 puta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator