Utorak, 07 Juli 2020 16:07

OBAVJEŠTENJE - Preliminarne rang liste

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  N J  E

 

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija „Informacione tehnologije“ u akademskoj 2020/2021. godini u PRVOM UPISNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, te Konkursa za upis u prvu godinu stručnog  studija „Informacione tehnologije“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (08.07.; 09.07. i 10.07. 2020. godine), o kojoj je Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta obavezno donijeti odluku u roku od tri dana (11.07; 12.07. i 13.07. 2020. godine). Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Eventualne žalbe na preliminarne rang liste kandidatkinje/kandidati upućuju preko obrasca koji je dostupan na linku: LINK

     PRELIMINARNE RANG LISTE SU DOSTUPNA NA LINKU:  LINK

 

Napomena: Konačne rang liste kandidatkinja/kandidata koji su stekli pravo upisa na svim studijskim smjerovima i programima na Prirodno-matematičkom fakultetu biće objavljena dana 15.07. 2020. godine, na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Detaljne informacije o proceduri upisa i potrebnim dokumentima će biti dostupne istog dana.

 

 

 

Iz Dekanata Prirodno-matematičkog fakulteta

Čitano 2533 puta Zadnji put promjenjen Utorak, 07 Juli 2020 16:10

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator