Petak, 12 Juni 2020 15:11

NOVO- naučnoistraživački projekti

Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Na osnovu člana 8. stav (6) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16) i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivaju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, broj: 02-04-13850-8/20 od 28.05.2020. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

Javni poziv za sufinansiranje
naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata
iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Iznos osiguranih sredstava: 500.000,00 KM (petstotinahiljada konvertibilnih maraka).

Prilog Veličina
PDF icon Tekst javnog poziva 204.24 KB
Microsoft Office document icon Obrazac 1 160.5 KB
Microsoft Office document icon Obrazac 2 136 KB
Microsoft Office document icon Obrazac 3 38 KB
Microsoft Office document icon Obrazac 4 37 KB

Čitano 606 puta Zadnji put promjenjen Petak, 12 Juni 2020 15:12

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator