Ponedjeljak, 30 Decembar 2019 10:04

Prijava ispita za Januarsko-februarski rok 19-20.g. za studente po starom NPP

O B A V J E Š T E NJ E

 

ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM)

NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

 

PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK

u akademskoj 2019/2020.godini

 

VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h)

U PERIODU OD

06.01.2020./ponedeljak/ - 24.01.2020./petak/

 

 

NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti primljena niti ovjerena nakon termina predviđenog za prijavu

  

Sarajevo, 30.12.2019.godine                                                                                        STUDENTSKA SLUŽBA

Čitano 659 puta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator