Petak, 14 Septembar 2018 09:44

OBAVJEŠTENJE - KONAČNE RANG LISTE

B  A  V  J  E  Š  T  E  N J  E

 

KONAČNE RANG LISTE za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini u DRUGOM UPISNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, te Konkursa za upis u prvu godinu dvogodišnjeg studija „Informacione tehnologije“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini.

 

 

 

Iz Dekanata Prirodno-matematičkog fakulteta

Čitano 1492 puta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator