Četvrtak, 14 Juni 2018 13:09

Priznati profesori i učesnici iz cijelog svijeta na matematičkoj konferenciji u Sarajevu

Konferenciju organiziraju Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Udruženjem matematičara Kantona Sarajevo i Odsjekom za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Za učešće se prijavilo 80 matematičara iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije, Turske, Izraela, Maroka, Nigerije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i, naravno, Bosne i Hercegovine.

Tematske cjeline u programu konferencije čine: matematička analiza, teorija brojeva, diferentne jednadžbe i diskretni dinamički sistemi, topološka dinamika, algebra, teorijska kompjuterska nauka i matematika u obrazovanju.

Značajno je napomenuti da je BMS Mathematical Conference 2018 uvrštena u matematički kalendar Američkog matematičkog društva (American Mathematical Society), kao i matematički kalendar Međunarodnog udruženja za diferentne jednadžbe (International Society of Difference Equations). 

Tokom posljednje decenije, na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu je koordiniran trogodišnji EU projekt Doktorskog studija matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi, te u okviru DAAD projekta Centri izvrsnosti za primjene matematike u Jugoistočnoj Evropi tokom sedam godina je održano sedam intenzivnih kurseva za doktorante i magistrante s 15 univerziteta iz zemalja regije. 

Odsjek za matematiku je bio i suorganizator dvije ljetnje škole u okviru programa Go East. Ljetnje škole su se održavale pod nazivom: "Sarajevska ljetnja škola primijenjene matematike u tehnici", a polaznici su bili studenti sa brojnih univerziteta u Saveznoj Republici Njemačkoj.

BMS Mathematical Conference 2018 je jedna od najbitnijih matematička konferencija održanih u Bosni i Hercegovini. Četrdeset godina nakon Savjetovanja o matematici u BiH, ova konferencija svojim kvalitetom svjedoči dostignuti stepen uključenosti matematike u BiH u svjetske matematičke tokove.

Organizatori su za plenarne predavače pozvali neke od vodećih matematičara u oblastima njihovih istraživanja, a koje su pokrivene naučnim programom konferencije. 

Plenarni predavači su: Muharem Avdispahić - University of Sarajevo, BiH; Vitaly Bergelson - Ohio State University, USA; Martin Bohner - Missouri University of Science and Technology, USA; Mustafa Kulenović - University of Rhode Island, USA; Harry Miller - International University of Sarajevo, BiH; Dmitri Vassiliev- University College London, UK; Benjamin Weiss, The Hebrew University of Jerusalem, Israel.

Predsjednik naučnog komiteta je red. prof. dr. Muharem Avdispahić, HonDsc, a predsjednica Organizacionog komiteta je red. prof. dr. Senada Kalabušić.
Čitano 1598 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 20 Juni 2018 11:04

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator