Petak, 08 Juni 2018 15:45

Konkurs i plan upisa za stručni studij 2018.-2019. godina

  

Konkurs i plan upisa za stručni studij 2018.-2019..pdf 

PLAN I PROGRAM

  

OBAVJEŠTENJE

KONKURS ZA UPIS KANDIDATA NA STRUČNI STUDIJ „INFORMACIONE TEHNOLOGIJE“

U ak.2018/2019.god.

(PRVI PRIJAVNI/UPISNI ROK)

 

PRIJAVA SE VRŠI OD

08.06.2018.g. – 29.06.2018.g. (od 10h-14h)

 

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS    

 

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NAZIV STUDIJA: STRUČNI STUDIJ „INFORMACIONE TEHNOLOGIJE“

NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI UZ PREDOČENJE UPLATNICE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PREUZIMAJU I POPUNJAVAJU ZAHTJEV ZA UPIS I PRILAŽU SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 

- prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studij na koji konkurira,

- original ili ovjerena kopija svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku)

- original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi,

- original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

- original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu

- druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja)

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers! 

 

KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019.GODINI

 

Rangiranje kandidata izvršit će se prema „ODLUCI“  koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2018/2019. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.  

  

PREDMETI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ODABRANI STUDIJ SU:

 

-        maternji jezik, matematika, informatika i engleski jezik.

 

- - - - - - - -

Cijena školarine za Redovni studij čije troškove snose sami kandidati – 2000,00 KM

 

 

 Prodekan za nastavu i naučno-istraživački rad 

                                                                                             Prof. dr. Ranko Mirić

 

 

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA NA

PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

 

 

 

Prirodno-matematički fakultet

 

PREDVIĐENO

trajanje prvog  ciklusa studija

(godine i (E)CTS)

 

BROJ STUDENATA

Redovni

studij – troškove studija snosi Osnivač

Redovni  studij - troškove studija snose sami studenti

Vanredni studij

DL

 

Strani državljani

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacione tehnologije

2

120 ECTS

-

100

-

-

-

100

UKUPNO

 

-

100

-

-

-

100

 

 

 Konkurs i plan upisa za stručni studij 2018.-2019..pdf 

Čitano 6008 puta Zadnji put promjenjen Ponedjeljak, 18 Juni 2018 08:33

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator