Petak, 08 Juni 2018 15:38

Obavještenje za Prijavu na Konkurs II ciklus studija 2018.-2019. godina

Konkurs i plan upisa za II ciklus studija 2018-2019.pdf

OBAVJEŠTENJE

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA

DRUGI CIKLUS STUDIJA U ak.2018/2019.god. JE OTVOREN OD 08.06.2018.god. - 28.09.2018.god.

 

PRIJAVA SE VRŠI OD

08.06.2018.g. – 20.07.2018.g. i

27.08.2018.g. – 28.09.2018.g. (od 11h – 13h)

 

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS    

 

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT KONKURIŠE.

NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI UZ PREDOČENJE UPLATNICE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PREUZIMAJU I POPUNJAVAJU ZAHTJEV ZA UPIS I PRILAŽU SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 

UZ PRIJAVU NA KONKURS POTREBNO JE PRILOŽITI:

-        Prijava na konkurs/Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,

-        Original ili ovjerena kopija diplome i dodatka diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su predhodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),

-        Original ili ovjerena kopija Diplome i Uvjerenja o položenim ispitima (za kandidate koji su završili predbolonjski studij)

-        Original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih

-        Original ili ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu

-        druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU  UNIVERZITETA U SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

 

 

Prirodno-matematički fakultet

 

PREDVIĐENO

trajanje drugog

ciklusa studija

(godine i (E)CTS)

 

Redovni

studij –

troškove

studija

snosi

Osnivač

 

Redovni

studij -

troškove

studija snose

sami

studenti

 

Vanredni

studij

 

 

DL

 

Strani

državljani

Ukupno

 

Odsjek za biologiju

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnički smjer

1

4

6

-

-

2

12

Smjer biohemija i fiziologija

1

4

9

-

-

2

15

Smjer ekologija

1

4

9

-

-

2

15

Smjer genetika

1

4

8

-

-

2

14

Smjer mikrobiologija

1

4

8

-

-

2

14

Ukupno:

1/60 ECTS

20

40

 

 

10

70

Odsjek za fiziku

 

 

 

 

-

 

 

Fizika u obrazovanju

1

4

2

5

-

1

12

Opći smjer

1

10

-

7

-

1

18

Ukupno:

1/60 ECTS

14

2

12

-

2

30

Odsjek za geografiju

 

 

 

 

-

 

 

Nastavnički smjer

1

5

7

8

-

2

22

Regionalno i prostorno planiranje

1

5

7

8

-

2

22

Turizam i zaštita životne sredine

1

5

7

8

-

2

22

Ukupno:

1/60 ECTS

15

21

24

-

6

66

Odsjek za hemiju

 

 

 

 

-

 

 

Nastavnički smjer

1

3

7

5

-

1

16

Opći smjer

1

7

20

5

-

1

33

Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

1

5

5

5

-

1

16

Ukupno:

1/60 ECTS

15

32

15

-

3

65

Odsjek za matematiku

 

 

 

 

 

 

 

Opći smjer

2

3

2

1

-

1

7

Primijenjena matematika

2

7

5

2

-

1

15

Nastavnički smjer

2

8

7

2

-

2

19

Teorijska kompjuterska nauka

2

10

10

2

-

1

23

Ukupno:

2/120 ECTS

28

24

7

-

5

64

UKUPNO PMF

 

92

119

58

-

26

295

 

 

Konkurs i plan upisa za II ciklus studija 2018-2019.pdf

Čitano 2707 puta Zadnji put promjenjen Ponedjeljak, 11 Juni 2018 08:35

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator