Četvrtak, 12 Oktobar 2017 11:24

UPIS I OVJERA SEMESTARA U AK.2017/2018.GODINI NA TREĆEM CIKLUSU STUDIJA

 

UPIS I OVJERA SEMESTARA U AK.2017/2018.GODINI

NA TREĆEM CIKLUSU STUDIJA

vršit će se od 16.10.2017. do 03.11.2017.godine

 

 

POTREBNO:

 

1.     Semestralni listovi za upis i ovjeru semestra (uzimaju se u Studentskoj službi)

  

2.     Studenti koji plaćaju upisninu u ratama, dužni su prilikom upisa izvršiti uplatu rate na ž.r. Fakulteta 1610000036020088, sa obaveznom naznakom na koji Odsjek se upisuju.

 

3.     Studenti koji obnavljaju treću godinu studija dužni su izmiriti troškove korištenja informacionog sistema, biblioteke i osiguranja za akademsku 2017/2018.godinu.

   

4.     Ovjera semestra i godine obavezna je za sve studente!

 

 

 

Sarajevo, 12.10.2017.godine                                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA                                                                                   

Čitano 1383 puta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator