Petak, 14 Juli 2017 15:31

NOVO - DRUGI KONKURSNI ROK

Na osnovu članova 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, i Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: 01/01-1685/7-2017 od 14.07.2017. godine, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

 

K  O  N  K  U  R  S

 

za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija

na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

u akademskoj 2017/2018. godini

 

Drugi  konkursni rok

Slobodna mjesta na temelju konačnih rang-listi i proširenih listi nakon odobrenja od strane Vlade Kantona Sarajevo

 

 

 

Prirodno- matematički fakultet

 

 

Predviđeno trajanje prvog

ciklusa

studija,

godine i

(E)CTSa)

 

BROJ STUDENATA

 

Redovni studij-

troškove

studija snosi osnivač

 

Redovni

Studij b)- troškove studija

snose sami studenti

 

Vanredni  studij c)

 

Strani državljani

 

 

Ukupno

Odsjek za biologiju

4/240 (E)CTS

-

14

-

3

17

Nastavnički smjer

 

-

6

-

2

8

Smjer ekologija

 

-

8

-

1

9

Odsjek za fiziku

4/ 240 (E)CTS

22

20

-

2

44

Nastavnički smjer

 

13

10

-

1

24

Opći smjer

 

9

10

-

1

20

Odsjek za geografiju

4/ 240 (E)CTS

4

19

28

3

54

Nastavnički smjer

 

4

12

9

1

26

Regionalno i prostorno planiranje

 

-

7

10

1

18

Turizam i zaštita životne sredine

 

-

-

9

1

10

Odsjek za hemiju

4/240 (E)CTS

15

37

-

3

55

Nastavnički smjer

 

7

10

-

1

18

Opći smjer

 

-

12

-

1

13

Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

 

8

15

-

1

24

Odsjek za matematiku

3/180 (E)CTS

12

40

9

5

66

Opći  smjer

 

-

5

1

1

7

Primijenjena matematika

 

4

10

1

1

16

Nastavnički smjer (Matematika)

 

-

12

2

1

15

Nastavnički smjer

(Matematika i informatika)

 

8

13

2

1

24

Teorijska kompjuterska nauka

 

-

-

3

1

4

UKUPNO

 

 

53

130

37

16

236

 

Prijave za Konkurs za upis se podnose Studentskoj službi Prirodno-matamatičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 17.07.2017. – 21.07.2017. godine  i od 21.08.2017. – 25.08.2017. godine.

Polaganje prijemnog ispita nije predviđeno.

 

 

Napomena: Ostali detalji Konkursa za upis studenata I godinu PRVOG CIKLUSA studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, te kriteriji i mjerila za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata u prvu godinu prvog ciklusa dostupni su na web stranici Prirodno-matamatičkog fakulteta: www.pmf@pmf.unsa.ba

 

Čitano 4583 puta Zadnji put promjenjen Petak, 14 Juli 2017 15:38

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator